Home » Katalog » Velox Spray Neutral do dezynfekcji powierzchni i sprzętu 1L

Velox Spray Neutral do dezynfekcji powierzchni i sprzętu 1L

27,70  z VAT
25,65  netto

3 w magazynie

Darmowa dostawa już od 600 zł

  • Znak "check" Satysfakcja gwarantowana
  • Znak "check" Sprawdzone produkty
  • Znak "check" Jasne zasady
Szybkie i bezpieczne płatności
  • Tpay
  • Płatności
EAN: 5907626639216 SKU: 0899 Kategorie: , ,

Velox Spray neutral Spray do mycia i dezynfekcji powierzchni o poj. 1 L nakrętka + spryskiwacz

Zastosowanie:

Płyn do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni w obszarze medycznym, domach opieki, sanatoriach, salonach fitness i SPA, salonach fryzjerskich, kosmetycznych, gabinetach masażu, przedszkolach, szkołach oraz do dezynfekcji powierzchni mających i niemających kontaktu z żywnością. Nadaje się do dezynfekcji powierzchni takich jak blaty, stoły, klamki, uchwyty oraz do sprzętu i akcesoriów fryzjerskich i kosmetycznych, a także nieinwazyjnego sprzętu medycznego jak np. fotele zabiegowe, aparatura medyczna, sprzęt rehabilitacyjny. Polecany jest również do dezynfekcji końcówek stomatologicznych przed procesem sterylizacji oraz łyżek protetycznych i wycisków silikonowych. Produkt posiada działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze bójcze wobec prątków gruźlicy i ograniczone wirusobójcze (wobec Rotawirusa, Norowirusa) oraz bójcze wobec wirusów osłonkowych (w tym Vaccinia, BVDV, SARS-Cov-2, HIV, HBV, HCV).

Sposób użycia:

Spryskać preparatem powierzchnię z odległości około 30 cm dbając o całkowite jej pokrycie. Odczekać 30 sekund. W przypadku

dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością należy spłukać je wodą pitną. Pozostałe powierzchnie nie wymagają spłukania wodą.

Skład:

substancja czynna w 100 g preparatu:

63,7 g etanol, 6,3 g propan-2-ol

Opakowanie:

Butelka 1L

IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Produkt niebezpieczny

Rodzaj zagrożenia:

H319: Działa drażniąco na oczy.

H226: Łatwopalna ciecz i pary.

Środki ostrożności

Ogólne:

P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P102: Chronić przed dziećmi.

P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P370+P378: W przypadku pożaru: Użyć gaśnicy proszkowej typu ABC do gaszenia.

P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie

Zgodnie z Rozporządzeniem parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.